Zašto je važno da vaše dete ide u predškolsko?

Posebna faza vaspitanja i obrazovanja dece kada se postavljaju temelji za njihovu dalju edukaciju smatra se periodom do šeste godine. Tada su deca izuzetvno aktivna, radoznala i kreativna pa, s posebnom pažnjom, upijaju svet oko sebe.
Da bi adekvatno razvijali svoje veštine posmatranja, komuniciranja, donošenja odluka i rešavanja problema, svakom detetu je neophodno adekvatno okruženje. Predškolske ustanove su idealne za taj formativni period njihovog razvoja, a uz sve to će i uživati u igri sa drugom decom. Dobro predškolsko vaspitanje služi da se deca usmere na prave stvari, da nauče kako treba da se ponašaju u grupi i oslobode straha od nepoznatog.
people-flowers-summer-girl
Razna istraživanja koja su sprovedena pokazala su da je iskustvo u predškolskom nezamenljivo za pospešivanje razvoja dece. Vrtići u Beogradu pružaju deci mogućnost da okruženi vaspitačima i drugom decom u jednom formalnom okruženju, nauče da se igraju, dele i slede instrukcije starijih od sebe. U sredinama gde zaposleni imaju više kvalifikacije i deca bolje napreduju .
Predškolsko obrazovanje, osim što je obavezno, veoma je važno za intelektualni razvoj i sticanje socijalnih veština. To će biti od velikog značaja prilikom polaska u osnovnu školu gde je učenje na ozbiljnijem nivou. Uz igru, naučiće lako da čita, broji i računa. Razvijaće svoju kreativnu stranu crtanjem i muzikom. Na jedan zabavan način pripremiće se za sve obaveze koje slede.
Veoma bitna faza u ranom periodu odrastanja je i osamostaljivanje. Za razliku od kućne atmosfere gde su deca okružena potpunom pažnjom roditelja, vrtić je mesto gde se svi uče oslanjanju na sopstvene mogućnosti i stiču se prve radne navike. Mnoga deca u predškolskom nauče da vezuju pertle, sami se obuku i doteraju, postave sto za jelo i pospreme svoje igračke.
U skladu sa kapacitetima i interesovanjima koje deca pokazuju tokom boravka u predškolskom, vaspitači mogu adekvatno da usmere njihovo napredovanje i pomognu i roditeljima da na pravi način podrže dalje obrazovanje svog deteta.
Na kraju, ne zaboravite da je predškolsko savršena prilika da obezbedite mališanima priliku da se još malo zabave i uživaju u igranju sa drugom decom, pre nego što nastupe đačke obaveze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *