Tag Archives: pomoci detetu da se adaptira na vrtic

Adaptacija na vrtić

Polazak deteta u jasle ili vrtić predstavlja uglavnom prvi izlazak iz porodične sredine. Istovremeno, to za dete može predstavljati i prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba, kako sa decom tako i sa odraslima.
Kako bi adaptacija bila što lakša upis u vrtić Čukarica je odličan izbor za vaše mališane sa obzirom na iskustvo i posvećenost zaposlenih.

child-1051288_1280

Dolaskom deteta u vrtić menja se njegov dosadašnji način življenja, uglavnom mimo njegove volje. Koliko god bila izražena potreba za društvom vršnjaka, dete u suštini nema potrebu da sigurnost porodičnog okruženja zameni sa novim i nepoznatim.
Njima je teško da shvate da je vrtić dobro mesto i da će se roditelji vratiti kroz neko vreme.
Manifestacije mogu biti burne i dugotrajne.

Proces adaptacije je individualan i uslovljen brojnim činiocima. Brzina prilagođavanja zavisi od detetovih osobina, uzrasta, porodične atmosfere u kojoj dete živi. Lakše se prilagođavaju deca koja su jaka, žive u porodičnim zajednicama, deca čiji roditelji imaju pozitivan stav prema igri.
Postoje tri osnovna tipa adaptacije: laka adaptacija, adaptacija srednje težine i teška adaptacija.
*Laka adaptacija je normalna reakcija na promenu sredine dece koja imaju uspostavljenu jaku i stabilnu emocinalnu vezu sa roditeljima. Kod takve dece promene u ponašanju i reakcije prolaze u roku od 10-15 dana.
*Adaptacija srednje težine je karakteristična za decu čije se burne reakcije i promene u ponašanju produžuju i do mesec dana od dana polaska u vrtić.
*Teška adaptacija je veoma retka u praksi. Odnosi se na decu kod koje negativne reakcije i neprilagođenost traju čak i po nekoliko meseci. To su uglavno deca koja su dugo bila odsutna zbog bolesti, deca koja žive u negativnom porodičnom okruženju i slično.

Veći broj dece proces adaptacije prođe bez većih problema.
Saveti za roditelje su:
*da kod kuće govore o vrtiću i ponekad prošetaju do njega sa detetom dok su u dvorištu druga deca
*da planiraju odsustvo sa posla dok je dete u fazi adaptacije kako bi kraće boravilo u vrtiću
*da dopuste detetu da ponese omiljenu igračku u vrtić
*da ne beže od deteta već da se uvek pozdrave i kažu kada će se vratiti

Negativne reakcije deteta poput plača, odbijanja hrane, odbijanja spavanja itd. su uobičajne u periodu adaptacije. One će postepeno slabiti i nestajati, a dete će se prilagoditi novoj sredini i uspostaviti čvrste emocionalne odnose sa vaspitačem i drugom decom.